Category: black girls

María Vicente (Spain) 2018 European Champions…

María Vicente (Spain)

2018 European Championships

Khaddi Sagnia 2016 Swedish Championships

Khaddi Sagnia

2016 Swedish Championships

María Vicente (Spain) 2018 European Champions…

María Vicente (Spain)

2018 European Championships

Gloria Asumnu (Nigeria) 2013 World Championsh…

Gloria Asumnu (Nigeria)

2013 World Championships

Ana Peleteiro (Spain) 2018 European Champions…

Ana Peleteiro (Spain)

2018 European Championships

Khaddi Sagnia 2016 Swedish Championships

Khaddi Sagnia

2016 Swedish Championships

Dina Asher-Smith (GBR) 2018 European Champion…

Dina Asher-Smith (GBR)

2018 European Championships

Khaddi Sagnia (Sweden) 2016 European Champion…

Khaddi Sagnia (Sweden)

2016 European Championships

Malaika Mihambo (Germany) 2018 European Champ…

Malaika Mihambo (Germany)

2018 European Championships

Susana Costa (Portugal) Rio 2016 Olympics

Susana Costa (Portugal)

Rio 2016 Olympics